Welke bijwerkingen of problemen kunnen zich voordoen bij het

Kijken we naar de verschillende soorten van bijwerkingen dan kunnen we de volgende onderscheiden: