Wat zijn (algemene) richtlijnen om met een arts te praten?

Om te kunnen begrijpen hoe u het beste met de arts kunt praten, is het belangrijk om te kijken naar wat er nu eigenlijk zo speciaal is aan een gesprek met een arts. Een gesprek met een dokter is niet zo maar een gesprek. In feite is het zelfs een uitermate merkwaardig soort gesprek. Behalve dat u meer gespannen bent dan anders en ook de hele omgeving afwijkt van wat u gewend bent, is het vooral de bedoeling van het gesprek die anders is als anders. Zo is het bijvoorbeeld normaal dat we eerder vriendelijk dan eerlijk tegen elkaar zijn. Bij een dokter echter hoort eerlijkheid voorop te staan. Iemand die klachten achterhoudt, bijvoorbeeld door 'flink' te zijn of juist door angst zoals in het voorbeeld hierboven, doet zichzelf en de dokter tekort. Natuurlijk zijn sommige dingen moeilijk open en bloot naar voren te brengen, maar toch kan uw dokter u alleen helpen als u uw schaamte of schroom weet te overwinnen en er dus toch over praat. Kortom, wees eerlijk.

In een gesprek met vrienden praten we vaak maar wat voor de vuist weg en vallen we nogal eens in herhalingen. Gezien de beperkte tijd die een dokter per patiënt kan besteden, kunt u het best hem datgene vertellen dat voor u (en dus voor hem) het meest van belang is. Vermijd dus onnodige uitweidingen en herhalingen en beperk u tot de kern van de zaak. Kortom, wees zakelijk.

Behalve eerlijkheid en zakelijkheid zijn ook volledigheid en nauwkeurigheid van belang bij het geven van informatie aan uw dokter. Een dokter weet nu eenmaal meer als u zegt: "Ik heb negenendertig graden koorts" dan wanneer u zegt: "Ik heb wat verhoging".

Opgemerkt is al dat praten met de dokter wat anders is dan praten met vrienden of kennissen. Veel mensen hebben hier dan ook moeite mee. Niet zozeer omdat ze het moeilijk vinden om eerlijk, volledig of zakelijk te zijn, maar omdat ze niet goed weten wat er van hen verwacht wordt, wat ze van de dokter precies kunnen verwachten en wie nu eigenlijk de touwtjes in handen heeft. Bovendien weten we allemaal dat de mening die we over iemand vormen in zeer korte tijd ontstaat en dat geldt ook voor dokters. Binnen een minuut ontstaat bij uw specialist een bepaald idee over u en uw klachten dat hij als leidraad voor de rest van het gesprek en waarschijnlijk ook van zijn behandeling zal gebruiken. Het is dus zaak om kort en bondig ter zake te komen want de eerste paar zinnen zijn heel belangrijk. Zie voorbeelden & oefeningen.