Wat moet ik weten over communicatie in het algemeen?

In het dagelijks leven worden we op ontelbare manieren geconfronteerd met het verschijnsel communicatie. We praten met elkaar, lezen de krant, telefoneren, kijken televisie, schrijven een e-mail, etc. We kunnen daarbij zowel informatie ontvangen als verzenden. Op deze Cd-rom wordt ingegaan op een wat specifiekere vorm van communicatie: de interactie die kan plaatsvinden tussen u en uw gesprekspartner, de arts. Voor een goed begrip van het verloop van deze interactie wordt hier ingegaan op wat algemenere aspecten van communicatie (Medische Communicatie: 17).

luisteren

misverstanden