Wat is de geschiedenis van de patiëntenbeweging?

Ontwikkelingen binnen en buiten de gezondheidszorg die in de zeventiger en tachtiger jaren tot gevolg hadden dat het aantal patiëntenverenigingen sterk toenam: