Wat gebeurt er na het eerste onderzoek?

Na het anamnesegesprek en het lichamelijk onderzoek (wat gebeurt er bij het lichamelijk onderzoek?) heeft de specialist meestal wel voldoende informatie om te bepalen wat er aan de hand kan zijn en het is gebruikelijk dat een arts dit dan ook na het lichamelijk onderzoek met zijn patiënt bespreekt. Voor een arts staat echter de zekerheid voorop. Dat heeft twee gevolgen:

Na zijn anamnese en lichamelijk onderzoek kan de specialist de volgende mogelijkheden met u bespreken:

mogelijkheden na het eerste onderzoek

Wanneer de specialist u vraagt om terug te komen, dan zal de specialist vaak deze afspraak voor u (laten) maken, zeker wanneer het gaat om een afspraak voor een behandeling of voor een ziekenhuisopname. Het bericht over de afspraak krijgt u dan thuis gestuurd. Voor aanvullend onderzoek en voor een controlebezoek kan het zijn dat de specialist u vraagt de afspraak daarvoor zelf te maken bij de registratieassistente. Ook voor het bezoek aan een andere specialist zult u vaak zelf de afspraak moeten maken, ook als hiervoor geen overleg met uw huisarts nodig is.

contact tussen de huisarts en de specialist