Welke problemen kunnen zich tussen mij en de arts voordoen?

Met name over de bejegening door de specialist lopen de meningen vaak uiteen. Enerzijds worden artsen hemelhoog geprezen, anderzijds vormt vooral hun omgang met de patiënt vaak onderwerp van veel gemopper en geklaag. De specialist lijkt hierbij bovendien ook een beetje de rol van 'kop van Jut' voor het hele ziekenhuis te spelen, want alle negatieve ziekenhuiservaringen worden vaak aan zijn adres gemeld.

U kunt zich de vraag stellen wat u als patiënt zelf kunt doen om, als er klachten zijn, deze op een positieve en effectieve manier onder de aandacht van de specialist te brengen. Met positief en effectief bedoelen we hier niet dat de patiënt alleen maar met complimentjes mag komen om vervolgens als zogenaamd 'tevreden' klant afscheid te nemen. Integendeel, het gaat er om dat u als patiënt werkelijk tevreden kunt zijn over het contact en tenminste over uw eigen aandeel daarin. Behalve dat de behandeling hierdoor beter zal verlopen, heeft dit als voordeel dat u het zichzelf later niet kwalijk hoeft te nemen dat bepaalde zaken niet aan bod zijn gekomen. Er zal hier niet worden ingaan op eventueel te nemen juridische stappen bij klachten over de specialist. Dergelijke maatregelen worden besproken in wat kan ik doen als ik na een gesprek met de "aangeklaagde(n)" nog onvoldoende genoegdoening heb gekregen voor mijn klacht? Zie verder mondig zijn, hoe gaat dat?