steunend luisteren

Bij steunend (exploratief) luisteren is het voornamelijk de arts die aan het woord is, maar u moedigt de arts wel aan om informatie te geven. Indien u weinig greep heeft op het verloop van het gesprek kan het gebeuren dat de specifieke informatie die u van de arts wenst te krijgen niet aan bod komt. Hiermee kan het belang dat u hebt in het gesprek in gedrang komen (Medische Communicatie 84, 85).