Op welke manier is de overheid betrokken bij het gebruik van

Voordat een geneesmiddel op de markt mag worden gebracht, moet de fabrikant een groot aantal onderzoeken verrichten waaruit blijkt dat het middel werkt én waaruit blijkt dat het middel geen onaanvaardbare bijwerkingen heeft. Wanneer het geneesmiddel wordt goedgekeurd, controleert de overheid bovendien de tekst van de bijsluiter en stelt vast waar het middel te verkrijgen zal zijn, bijvoorbeeld uitsluitend op recept bij een apotheek of ook vrij verkrijgbaar bij een drogist. Na de toelating blijft de controle op het geneesmiddel bestaan, voor het geval er alsnog bijwerkingen worden ontdekt die aanleiding kunnen zijn om het middel weer uit de markt te nemen.

Wat betreft de financiering is de overheid eveneens actief, maar u heeft daar zelf ook een rol in. Alle prijzen van geneesmiddelen worden wettelijk vastgesteld. Voor geneesmiddelen die uitsluitend in de apotheek verkrijgbaar zijn, geldt een tarievensysteem, gebaseerd op de inkoopsprijs die de apotheek aan de fabrikant moet betalen.

Sinds per 1 januari het 'plan Simons' is ingegaan, worden geneesmiddelen vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Bovendien is er sinds 1 juli 1991 een geneesmiddelen vergoedingssysteem (GVS) van kracht. Dit systeem houdt in dat voor dure geneesmiddelen, waarvoor goedkopere alternatieven bestaan, de AWBZ (vroeger het ziekenfonds) alleen nog een lagere, vaste prijs betaalt. Als uw arts u het duurdere middel voorschrijft, dient u het verschil tussen het dure middel en deze vaste prijs zelf bij te betalen. Vraag uw arts daarom altijd of hij een middel kan voorschrijven dat wél volledig wordt vergoed.