Onderwerpen die in de anamnese aan bod komen

Wanneer een huisarts of specialist een volledige anamnese afneemt, zullen ondermeer de volgende onderwerpen aan bod komen:

Behalve over de klacht zelf zal de arts u ook algemene vragen stellen over:

U ziet dat het een lange lijst met vragen is. Bij lang niet alle specialisten zal de anamnese zo uitvoerig zijn. Wat er in de anamnese ter sprake komt, hangt sterk af van uw klachten en van het soort specialisme waarnaar u bent verwezen. Zo zal een internist (inwendige ziekten) meestal een uitgebreide anamnese afnemen, maar zal deze bij een keel-, neus-, en oorarts (kno-arts) vaak vrij kort kunnen zijn.

In de anamnese zal de arts u ook vragen hoe u zelf over de klacht denkt en wat deze voor u betekent. Zo krijgt hij een indruk van wat u van hem verwacht en kan hij daarmee rekening houden als hij later met u de mogelijke behandelingen zal bespreken.