Misverstanden

Hoe vertrouwd we ook zijn met het verschijnsel communicatie, we hebben toch altijd te maken met interpretaties van datgene wat er gezegd wordt. Mensen kunnen verschillende betekenissen toekennen aan één en dezelfde uiting. Hierdoor kan het gebeuren dat mensen elkaar niet goed begrijpen en langs elkaar heen praten, ondanks goede bedoelingen.

Een chirurg kan bijvoorbeeld vol enthousiasme uitleg geven aan een patiënt over de ingewikkelde operatie die hij zal moeten ondergaan. De chirurg ziet de operatie wellicht als een professionele uitdaging, terwijl de patiënt door deze uitleg juist een angstaanjagend beeld krijgt van de ingreep en er bijzonder nerveus van wordt.

Interpretaties zijn, onder andere, cultuur-, sekse- en leeftijdafhankelijk, maar kunnen ook door eigenschappen worden bepaald van ieder individu. Het is bijzonder belangrijk dat misverstanden worden voorkomen (Medische Communicatie: 23, 24). In de onderstaande links wordt beschreven hoe u daarvoor kunt zorgen in uw gesprekken met de arts:

hoe kan ik het beste omgaan met de specialist?

hoe kan ik het beste omgaan met mijn gevoelens?

een mondige patiënt zijn, hoe doe je dat?

hoe kan ik het beste met mijn arts onderhandelen?