Middag

's Middags rond twaalf uur wordt er warm gegeten. In veel ziekenhuizen komt het keukenpersoneel dagelijks langs om uw menuwensen voor de volgende dag op te nemen. Zonodig komt dan ook de diëtiste bij u langs. Na het middagmaal is er rusttijd. Het is verstandig deze tijd ook werkelijk voor rust te gebruiken, bijvoorbeeld door wat te gaan lezen, naar muziek te luisteren of zomaar wat te dommelen. U bent dan weer fit voor het bezoekuur.

In veel ziekenhuizen gaat men tegenwoordig vrij soepel om met de bezoektijden. Zeker als uw bezoek van ver moet komen, kan dat heel plezierig zijn. Voor u als patiënt kan een lange bezoektijd ook belastend zijn, aangezien zowel uw bezoek als uzelf zich verplicht kunnen voelen de hele bezoektijd 'uit te zitten'. Wanneer u merkt daar last van te hebben, probeer dan met uw bezoek een afspraak te maken over hoe laat men komt en hoe lang men zal blijven. De rest van de middag is over het algemeen vrij rustig.