Luisteren

Omdat er in gesprekken sprake is van interactie, een zekere wisselwerking, en omdat de interpretatie van wat er gezegd wordt een cruciale rol speelt bij begrip, is goed luisteren één van de voorwaarden van goede communicatie. Er zijn verschillende manieren waarop u kunt luisteren - waarbij actief luisteren als meest ideale vorm van luisteren genoemd kan worden: