Hoe wordt de afspraak met de specialist gemaakt?

Bij de meeste specialismen bent u binnen enkele dagen of weken aan de beurt. Voor sommige specialismen, zoals voor de oogarts of de orthopedisch chirurg kunnen echter lange wachtlijsten bestaan. Als er haast is geboden, kan de huisarts proberen eerder een afspraak voor u te regelen. Als uzelf de afspraak maakt voor het bezoek aan de specialist, vraag dan waar u zich moet melden in het ziekenhuis. Vraag ook naar welk telefoonnummer u moet bellen om de afspraak te verzetten als u door omstandigheden niet op het afgesproken tijdstip aanwezig kunt zijn.

Als u de afspraak maakt, wordt meestal vastgelegd door welke specialist u wordt geholpen. Als u naar een academisch ziekenhuis gaat, zult u niet van te voren de naam van de specialist kennen, tenzij u zelf te kennen geeft dat u beslist door een bepaalde specialist wenst te worden behandeld. Zo'n keuze kan echter een langere wachttijd voor u betekenen.