Hoe verloopt een bezoek aan de polikliniek?

Uw bezoek aan het ziekenhuis kan beperkt blijven tot één polikliniekbezoek, maar het is ook mogelijk dat u vaker terug moet komen. Ook kan het zijn dat u moet worden opgenomen voor een onderzoek of behandeling. Hier wordt slechts het eerste bezoek aan de polikliniek beschreven. In wat gebeurt er bij opname in het ziekenhuis? komen de opname voor onderzoek of behandeling en het ontslag uit het ziekenhuis aan de orde.

Bij de kleinere (streek)ziekenhuizen is er meestal maar één polikliniek aanwezig, die via een bewegwijzering meestal gemakkelijk te vinden is. In de grote tot zeer grote ziekenhuizen, bijvoorbeeld een Academisch Ziekenhuis, heeft bijna elk specialisme zijn eigen polikliniek. Wanneer u een dergelijk ziekenhuis bezoekt, is het dus verstandig eerst bij de centrale receptie te informeren waar 'uw' polikliniek zich bevindt. U bespaart zich daarmee veel onnodig zoeken. Tegenwoordig zijn er in bepaalde ziekenhuizen ook gastvrouwen aanwezig die u naar de betreffende polikliniek kunnen brengen. Op de betreffende polikliniek aangekomen meldt u zich eerst aan bij één van de registratieassistenten. Zie praktische tips & checklists voor de papieren die u daar af moet geven.

U mag daarna plaatsnemen in de wachtkamer tot u wordt opgeroepen of u krijgt een nummertje dat aangeeft wanneer u aan de beurt bent. Op veel poliklinieken wordt u niet altijd direct op het afgesproken tijdstip geholpen. Over het algemeen zullen de medewerkers van de polikliniek u vertellen hoelang u nog moet wachten, maar u kunt daar ook zelf naar vragen. De wachttijden kunnen wel eens oplopen tot twee à drie uur, zeker op chirurgische poliklinieken, waar mensen met spoed kunnen worden binnengebracht die eerst moeten worden geholpen. Houdt dus rekening met de tijd die u heeft uitgetrokken om de polikliniek te bezoeken en neem eventueel wat extra eten en drinken mee. Houdt er echter rekening mee dat er onderzoeken en behandelingen zijn, waarbij u van te voren niets mag eten of drinken. De huisarts zal u dit vooraf verteld hebben. Voor kinderen is het goed een speelgoedje mee te nemen en iets om voor te lezen of zelf te lezen. In de meeste wachtkamers is een koffieautomaat te vinden. In een ziekenhuis mag niet worden gerookt.