Doel van het gesprek

De specialist zal eerst met u praten, voordat hij u lichamelijk zal onderzoeken (wat gebeurt er bij het lichamelijk onderzoek?). Om te begrijpen hoe de specialist met u zal praten, wordt hier kort stilstaan bij het doel van dit gesprek.

Voordat u naar de huisarts ging met uw klacht(en), heeft u zich ongetwijfeld afgevraagd waardoor deze klachten worden veroorzaakt. De klachten belemmeren u immers in uw dagelijks leven en u maakt zich er ongerust over. U bent op zoek naar een mogelijke oorzaak van de klachten. Dat zou u enige zekerheid en geruststelling kunnen geven over de ernst van de aandoening en over een mogelijke behandeling.

U hebt echter gemerkt dat u uw klachten niet zelf heeft kunnen verhelpen met bijvoorbeeld huismiddeltjes en tips van familie of vrienden. Misschien weet u wel de naam van de ziekte die u denkt te hebben, maar beschikt u niet over de middelen om er iets tegen te doen. Misschien ook kunt u geen passende ziekte bedenken of kunt u niet kiezen uit de mogelijke ziektes die volgens u allemaal bij uw klachten passen. In elk geval besloot u naar de huisarts te gaan. De huisarts en de specialist gaan op zoek naar de oorzaak van de klachten om te weten hoe ernstig de klachten zijn en welke behandelingen er mogelijk zijn.