Anamnese

Het eerste gesprek dat de huisarts en later ook de specialist met u heeft, noemt men de anamnese (herinnering). Het is het verhaal over de voorgeschiedenis van uw klachten en de arts zal u hierover 'ondervragen'. Na en soms ook al tijdens de anamnese vindt gewoonlijk een lichamelijk onderzoek plaats (wat gebeurt er bij het lichamelijk onderzoek?).

Hoewel u bij de huisarts waarschijnlijk al uitvoerig over uw klachten heeft gepraat, is het voor de specialist belangrijk om uw verhaal nogmaals te horen. Ook voor hem is het afnemen van de anamnese het beginpunt van zijn speurtocht naar de oorzaak en ernst van uw klachten, maar biedt de anamnese hem tevens de gelegenheid u beter te leren kennen en zich een indruk te vormen van uw algemene gezondheidstoestand. Al deze informatie is van belang om te kunnen bepalen welke behandelingen er eventueel mogelijk zijn om u van de klachten af te helpen.