Wat zijn (algemene) richtlijnen om met een arts te praten?

Het geven van informatie aan de arts is vaak bepalend voor de behandeling die u krijgt. Zie ook voorbeelden & oefeningen. De arts gaat in op wat u hem aanreikt. Als dat niet het eigenlijke probleem is, maar iets anders, krijgt u zeer waarschijnlijk dus ook de oplossing voor dat andere. Het is dus van groot belang dat u zo goed mogelijk informatie kunt verstrekken aan uw dokter. Hierbij gaat het niet alleen om 'wat' u het best kunt zeggen, maar ook om 'hoe' u dit het best kunt doen.

Kort samengevat moet de informatie die u de dokter geeft de volgende kenmerken bevatten:

- eerlijkheid

- zakelijkheid

- volledigheid

- nauwkeurigheid.

Zie ook achtergrondinformatie

Samenvattend kan gesteld worden dat naarmate u het gemakkelijker maakt voor uw specialist om op het juiste spoor te komen, des te gemakkelijker maakt u het voor uzelf. Aangezien veel klachten toch al moeilijk genoeg zijn om goed op te lossen, is het van belang dat u uw informatie zo helder en ondubbelzinnig mogelijk presenteert aan de dokter. Dit is niet altijd zo gemakkelijk als het lijkt. Soms worden er twee verhalen tegelijkertijd verteld. De man die met een treurig gezicht zegt zeer tevreden te zijn met de behandeling is bijvoorbeeld zo iemand. Ook de vrouw die zegt gestopt te zijn met roken terwijl haar vingers geel zijn van de rook vertelt twee verhalen. Dat een goede dokter dit zal opmerken en aan de orde zal stellen, is nu niet waar het om gaat. Waar het om gaat is dat u zichzelf te kort doet. U doet schade aan uw behandeling als u geen duidelijke of onjuiste informatie geeft. Maak het de dokter niet onnodig moeilijk; laat uw dokter leiden en niet lijden.

Over het geven van informatie is een aantal praktische tips te geven, zie praktische tips & checklists.