Wat is de geschiedenis van de patiëntenbeweging?

Aan het begin van de twintigste eeuw werden er al enkele patiëntenverenigingen opgericht. Deze verenigingen richtten zich vooral op patiënten met dezelfde ziekte of aandoening, bijvoorbeeld doven en blinden. Na de Tweede Wereldoorlog groeide het aantal patiëntenverenigingen gestaag. In de zeventiger en tachtiger jaren nam het aantal patiëntenverenigingen echter enorm toe. Dit was het gevolg van een aantal ontwikkelingen binnen en buiten de gezondheidszorg:

Er kwam steeds meer kritiek op de onmondige positie van de patiënt. 

Het gebruik van de gezondheidszorg nam sterk toe. 

Het aantal langdurig zieken en gehandicapten groeide. 

Zie ook achtergrondinformatie