Waaruit bestaat het werk van patiëntenverenigingen?

Om een beschrijving te kunnen geven van het werk van patiëntenverenigingen, moet eerst een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende typen verenigingen. Sommige van hen zijn vooral plaatselijk actief, terwijl anderen vooral op landelijk niveau werkzaam zijn. Een ander belangrijk verschil betreft de groep patiënten waarop men zich richt. Sommige verenigingen richten zich op patiënten en andere gebruikers van de gezondheidszorg in het algemeen, terwijl andere verenigingen zich alleen bezighouden met de belangen van een bepaalde groep patiënten. Om die reden wordt er vaak onderscheid gemaakt tussen de volgende typen patiëntenverenigingen:

algemene patiëntenverenigingen

categorale patiëntenverenigingen

thematische patiëntenverenigingen

gehandicaptenverenigingen

ouderverenigingen

consumentenorganisaties

andere organisaties voor patiënten