Informatie krijgen en onthouden

Een van de belangrijkste taken van een specialist is het geven van informatie. Aangezien dit geen gewone alledaagse informatie is, bestaat de kans dat deze informatie niet in een keer duidelijk zal overkomen. Met 'overkomen' bedoelen we hier dat u de informatie hoort, begrijpt en onthoudt. Medische informatie is vaak moeilijk te begrijpen, laat staan te onthouden. Daarom is het verstandig hierop voorbereid te zijn en zonodig enkele (speciale) maatregelen te nemen.

Vaak wordt geklaagd over het feit dat de dokter niet verteld heeft wat de patiënt te wachten stond. Hoewel dat natuurlijk geen goede zaak is van de kant van de dokter, is de eerste vraag die de patiënt zichzelf moet stellen: "Maar heb ik daar dan wel om gevraagd?'. Als dat niet het geval was, kunt u daar alsnog om vragen. Als dat echter wel het geval was en u heeft toch geen goed antwoord gekregen, dan kunt u ook dat aankaarten bij uw volgende bezoek of daar telefonisch contact over opnemen.
Het maken van een lijstje met vragen die u graag wil stellen is een uitstekende oplossing voor het feit dat iedereen wel wat gespannen is bij de dokter en daardoor moeite heeft zich bepaalde dingen te herinneren.
Als u merkt dat u meer tijd nodig hebt om de gegeven informatie te verwerken dan de dokter op dat moment kan bieden, vraag dan om een nieuw consult. Overigens kunt u ook intussen zelf proberen informatie op te doen uit boeken, tijdschriften en voorlichtingsfolders. Ook zijn er een aantal organisaties werkzaam op juist dit gebied. Zij kunnen u helpen te vinden wat u zoekt. Zie wat is een patiëntenvereniging? Als uw specialist u niet uit zichzelf schriftelijk voorlichtingsmateriaal meegeeft en u hebt daar wel behoefte aan, vraag er dan om.
Als u vindt dat u niet goed behandeld bent, kunt zich mogelijk wat anders gaan opstellen. Suggesties hiertoe worden gedaan in mondig zijn, hoe gaat dat?
Een meer uitgebreide lijst met tips kunt u vinden op: praktische tips & checklists.