Belang van een goed gesprek

Kort samengevat kunnen we stellen dat een goed gesprek met de arts van belang is voor:
1. het geven van informatie;
2. het verkrijgen van informatie en hulp;
3. het overleggen over uw behandeling;
4. het uiting geven aan uw gevoelens en gedachten;
5. het ingaan op speciale situaties.