Adviezen voor het praten met een arts

1.Probeer niet te snel zelf conclusies te trekken, maar geef informatie over alle (mogelijk) belangrijke zaken.

2.Laat de dokter het gesprek leiden, maar zorg dat alles wat u zelf van belang vindt tenminste aan bod komt.

3.Let op de reacties van uw dokter terwijl u praat. Dokters zijn ook maar mensen en kunnen dus informatie over het hoofd zien, niet begrijpen of vergeten. Let dus goed op of de informatie die u geeft ook overkomt zoals u dat bedoelde.

4.Neem de tijd! Zakelijk zijn betekent niet dat u binnen vijf minuten weer buiten moet staan zonder dat u iets wijzer bent geworden. Integendeel. Zakelijk zijn betekent vooral dat u zorgt dat de dokter voldoende tijd aan u besteedt. Mocht u merken dat u in tijdnood komt, vraag dan om een tweede consult.

5.Als u merkt dat u bepaalde vragen steeds vergeet te stellen, schrijf ze dan thuis op en breng ze bij het volgende bezoek ter sprake.

.