GP: F. Afsluiting

Een goede afsluiting is van belang voor zowel de patiënt als de behandelaar omdat men hiermee kan nagaan of:
- het meest optimale resultaat inmiddels is bereikt;
- de hulpverleningsrelatie weer terug kan gaan naar het oude niveau;
- de patiënt weer op eigen kracht verder kan. 

Hoe doe ik dat?
De afsluiting is in principe gebaseerd op een gezamenlijke evaluatie, waarbij patiënt en behandelaar nagaan in hoeverre de behandeling heeft geleid tot het beoogde resultaat en hoe men de weg naar dit resultaat heeft ervaren. Doorgaans leidt dit, al of niet via herhaling, voortzetting of bijstelling van het oorspronkelijk ingezette beleid, uiteindelijk tot:
- beëindigen door patiënt/behandelaar
- verwijzing