Informed consent

Informed consent betekent dat u als patiënt  toestemming moet geven alvorens de arts tot onderzoek of behandeling kan overgaan. Deze toestemming moet u op vrijwillige basis geven en op grond van gedegen informatie. Vaak gaan artsen er in het begin van het traject impliciet van uit dat de stellen van de hulpvraag tevens de toestemming tot diagnostiek omvat. Mocht u het dus niet eens zijn met de gang van zaken, maak dan duidelijk bewzwaar!

Zodra globaal helder is wat er aan de hand is en wat er verder moet gebeuren, dient de arts met u in begrijpelijke termen te overleggen. Pas na expliciete instemming van u als patient kan men samen verder.