Indicatiestelling

Onder indicatiestelling verstaat men het bepalen wat er (verder) moet gebeuren nadat probleem in kaart is gebracht en diagnostiek heeft plaatsgevonden. Soms is dat vervolgonderzoek, soms kan met het oplossen zelf worden begonnen. 

Hoe gaat dat?