Zelfmanagement

Hoewel men als patient weinig kan doen aan het optreden van de klachten zelf, kan men wel degelijk iets doen aan de impact die deze klachten op uw dagelijkks leven hebben.

Hoe doe ik dat?