GP: Gespreksdoel vaststellen

Ieder contact dient een of meer doelen, die voortvloeien uit de hoofddoelen van de geneeskunde iin het algemeen.  Omdat een gesprek zowel een op zichzelf staand geheel kann zijn als een onderdeel van een meer omvattend proces, is het van belang per gesprek de doelen van het contact expliciet te benoemen.

Hoe doe ik dat?
Op basis van de setting en/of voorinformatie geeft u de status van het gesprek aan. Vervolgens doet u een procedurevoorstel om aan een of meer doelen aandacht te gaan besteden. U controleert vervolgens of uw gesprekspartner zich hierin kan vinden. Desgewenst stelt u uw gemeenschappelijke doelen bij en gaat daarna over op het vaststellen van de gespreksagenda.