Inleiding reflectie

Een professional is iemand die er naar streeft de goede dingen goed te doen. Om dat ook op langere termijn vol te kunnen houden, is het van belang om te blijven leren, waarbij de nadruk ligt op ervaringsleren. En omdat reflecteren een essentiele voorwaarde is voor ervaringsleren, is reflecteren voor professionals een zaak van groot belang.    

Hoe doe ik dat?
Of men professioneel handelt, blijkt deels uit de wijze waarop men reflecteert, maar vooral ook uit de wijze waarop men andere competenties beoefent en hoe men daarover verantwoording aflegt.  Om uzelf de maat te kunnen nemen en/of te verantwoorden, is het noodzakelijk dat u kunt reflecteren op:
- de context of situatie waarin u zich bevindt; 
- welke visie en overtuigingen, maar ook motieven en emoties een rol spelen in uw handelen; 
 - welke normen en verwachtingen er bij anderen spelen.