Counselen

Counselen is een niet-sturende manier van adviseren die men kan gebruiken om steun te bieden bij het nemen van lastige beslissingen of het oplossen van dilemma's. De taak van de counseler is zorg te dragen voor een zorgvuldig beslissingsproces.

Hoe doe ik dat?
In een counselend gesprek staan de volgende activiteiten centraal:
1. informeren, bij voorkeur met neutrale informatie;
2. het ordenen en (helpen) hanteren van emoties;
3. het begeleiden van het keuzeproces door: 
- verduidelijken
- stimuleren
- beperkt toelichten;
- eigen ervaringen vertellen;
- metacommunicatie gebruiken;
- agenderen;
- de twee-kolommentechniek;
implementatie.