Empowerment

Aangezien mensen, ondanks inschakeling van externe deskundigen, uiteindelijk hun problemen zelf moeten oplossen, is de rol van de professional vaak niet die van de oplosser, maar die van facilitator. De expert stelt de leek in staat zijn eigen problemen op te lossen of om in ieder geval verantwoordelijk te zijn voor het eigen leven. Kortweg spreekt men dan van empowerment. De vraag naar deze specifieke empowermentbenadering groeit snel en als hulp- of dienstverlener dient men dit onderdeel dan ook goed te beheersen.

Hoe doe ik dat?
De adequate toepassing van het empowermentprincipe stoelt op drie peilers:
1. het zelf maken van keuzes;
2. controle hebben op het proces;
3. het verantwoordelijkheid dragen van de consequenties.