Verstoringen in feedback

Hoewel feedback een controle- of correctiemechanisme is, is het zelf ook niet vrij van verstroingen omdat het houvast dat ons referentiekader biedt, het laat afweten t.g.v.:
- het referentiekader kan te weinig aanknopingspunten bieden;
- we kunnen er ons juist teveel aan vasthouden;
- we kunnen onbelangrijke zaken op de voorgrond zetten;
- er kan tegenstrijdigheid ontstaan binnen het referentiekader;
- er kan tussen ons en onze gesprekspartner een verschil in referentiekader bestaan.
Vooral een verschil in opvatting tussen u en de ander over uw wederzijdse rol in het contact kan de voortgang van het gesprek danig verstoren en dient als voorliggend probleem derhalve eerst te worden aangepakt.