Afronding uitleg

Na het bespreken van de verschillende kernen bent u toe aan de afronding. Deze afronding heeft drie functies:
1. u zet de gegeven informatie nog even op een rijtje om het begrijpen en onthouden te bevorderen; 
2. u maakt de ander duidelijk dat u alle informatie hebt gegeven en dat hij desgewenst vragen kan stellen; 
3. u gaat na of de ander het verhaal ook werkelijk heeft begrepen en heeft aanvaardt. Zonodig geeft u nog correcties of aanvullingen.

Hoe doe ik dat?
Bij een kort verhaal is het voldoende als u ter afronding nogmaals het doel van uw uitleg noemt en de ander uitnodigt om vragen te stellen. Bij een langer verhaal of ingewikkelder uitleg dient u tevens de hoofdpunten samen te vatten. Vervolgens gaat u na of uw gesprekspartner uw uitleg heeft begrepen en ermee uit de voeten kan. Bij een korte, eenvoudige uitleg is een vraag als "Is u dit allemaal duidelijk?" voldoende. Bij een wat langere en ingewikkelder uitleg kunt u beter enkele, meer concrete vragen stellen om het begrip te toetsen. Indien er over het onderwerp ook een folder of brochure beschikbaar is, dan kunt u deze nu overhandigen en daarin de relevante onderdelen aangeven. Uw uitleg sluit u af met informatie over het vervolgtraject. Ziet u de ander nog terug? Zo ja, wanneer en waarom? Wat zijn de volgende stappen? Is hij het hier mee eens?