Blijven leren

Professionaliteit vergt doorlopend leren en ervaringsleren is daar een belangrijk onderdeel van. Reflectie is onderdeel van/voorwaarde voor dit ervaringsleren en stelt in dat kader ook voorwaarden. Bepaalde zaken die ook tot het domein van professionaliteit horen, botsen met die voorwaarden, zoals:
- het kennistheoretisch denken;
- efficientie en routine;
- emotionele druk;
- ……. 

Hoe doe ik dat?
Om ondanks deze interne paradox professionaliteit toch op een hoger niveau te brengen is professionaliteit op metaniveau nodig. Deze situatie is vergelijkbaar met opvoeding en daaarmee met het zogenaamde parent-offspringconfict: opvoeden tot zelfstandigheid!