Structuur van de uitleg

Als u wilt dat iemand uw informatie ook daadwerkelijk kan gebruiken, is het bieden van een overzichtelijke structuur geboden.

Hoe doe ik dat?
Een goede uitleg kent de volgende structuur:
1. de inleiding, waarin men de ander motiveert om te luisteren en overzicht biedt over wat gaat komen;
2. het middendeel, waarin de feitelijke informatie-overdracht plaatsvindt;  
3. de afronding, waarin men een en ander nog eens samenvat, de implicaties kort naloopt en het contact wordt afgesloten.