Inhoud of onderwerp

Sommige zaken zijn belangrijker dan andere en dit belang bepaalt mede welke informatie we horen, begrijpen, onthouden en gebruiken. Op zich kan alles onderwerp van gesprek zijn, maar een aantal thema's verdienen extra aandacht.

Welke thema's zijn extra belangrijk?
- een algemene visie op een bepaald onderwerp;
- bepaalde misvattingen of zelfs mythen rond een onderwerp. Het wegnemen van misvattingen kost doorgaans meer tijd en moeite dan het geven van nieuwe informatie.