Emotioneel steunen

Vaak voelen mensen zich onzeker, angstig, verdrietig of zelfs wanhopig over hun problemen. Ook na afsluiting van een problematische episode kunnen onverwerkte gevoelens verder herstel of het functioneren belemmeren. Emoties spelen ook een voorname rol bij het begrijpen en aanvaarden van informatie. Een belangrijke voorlichtingstaak is het zorgen dat de verstorende werking van emoties wordt weggenomen door het bieden van emotionele steun.

Hoe doe ik dat?
Om adequaat steun te bieden, dient u kennis te hebben: 
- van emoties in het algemeen;
- beladen emoties in het bijzonder;
- van hun wetmatige invloed op communicatie; 
- het hanteren van emoties.

U kunt ook zelf hinder ondervinden van uw eigen emoties. Als het om incidentele of kortdurende problemen gaat, is adequaat omgaan met eigen emoties het devies. Als u langdurig last hebt van uw emoties, is het tijd voor zelfzorg (ELO-Professionaliteit).