Bevattingsvermogen

In hoeverre informatie overkomt, is behalve van de kwaliteit van het gebodene afhankelijk van de kwaliteit van de ontvanger. Gelukkig is communicatie een interactief proces zodat de zender zich kan aanpassen aan de ontvanger, maar dan moet men wel op de hoogte zijn van mogelijke verstoringen bij de ontvanger. 

Hoe doe ik dat?

U houdt rekening met: 
1. selectieprocessen in de waarneming;
2. daarmee samenhangend: emoties.
Soms kan een hulpmiddel uitkomst brengen, zoals bijvoorbeeld een checklist voor de verstrekker en/of een aandachtspuntenlijst voor de vrager.