Wensen en behoeften van patiënten t.a.v. voorlichting

Gezien zowel de rechten van patienten als het grote belang van informatieverwerking door de ontvanger, is het zaak veel aandacht te besteden aan de wensen en behoeften van die gebruiker.

Welke wensen en behoeften hebben patienten m.b.t. voorlichting?

1. Goede informatievoorziening staat op de eerste plaats van het wensenlijstje van patienten. Hiermee bedoelt men alle informatiestromen rond ziekte en behandeling: zowel de informatie-uitwisseling tussen hulpverleners onderling als tussen hulpverleners en patienten.

2. Onder service wordt de manier verstaan waarop afspraken worden gemaakt, wachttijden, wachtkamers, het verblijf in het ziekenhuis, kwaliteit van de ruimtes en voorzieningen, eten en drinken, mogelijkheden voor ontspanning, beweging en verbinding met de buitenwereld (telefoon, internet etc.). Ook de kwaliteit van de logistieke ondersteuning rekent men doorgaans onder dit thema.

3. Bejegening gaat over de wijze waarop hulpverleners, inclusief balipersoneel, de patient benaderen i.c. serieus nemen, met respect behandelen, van de nodige hulp en steun voorzien etc.

NB. omdat zorgverlening situatiespecifiek is, maakt men onderscheid naar:

- opname; de belangrijkste wensen m.b.t. voorzieningen staan in tabel 1;

- polikliniekbezoek; de belangrijkste wensen m.b.t. voorzieningen staan in tabel 2.