Logistiek: indirecte hulpmiddelen

Naarmate de situatie van de patiënt complexer en/of meer emotioneel beladen is, vraagt voorlichting om meer ondersteuning. De situatie kan zelfs zo complex zijn dat deze primaire ondersteuning zelf ook weer om ondersteuning vraagt. Deze secundaire of indirecte ondersteuning bestaat doorgaans uit hulpmiddelen om primair voorlichtingsmateriaal te produceren, al of niet bestaande uit geavanceerdere ICT-toepassingen.

Welke indirecte hulpmiddelen kunnen we onderscheiden? 1. een PC met productieprogramma en database, plus goede kleurenprinter t.b.v. informatie op maat;
2. computer met software en printer voor vroegsignalering en screening, scoring daarvan en interpretatie i.v.m. mogelijke hulpvraag en verwijzing
3. folderstandaards met algemene informatie (eigen organisatie, grote fondsen etc.)
4. PC’s voor patiënten met internetaansluiting
5. Kleine bibliotheek met enkele toegankelijke handboeken.