Logistiek: directe hulpmiddelen

Naarmate de situatie van de patiënt complexer en/of meer emotioneel beladen is, vraagt voorlichting om meer ondersteuning. Deze ondersteuning kan bestaan uit voorlichtingsmateriaal zoals folders en brochures, maar kan ook aanzienlijk geavanceerdere aspecten omvatten zoals ICT-toepassingen als websites, databases etc.

Welke directe hulpmiddelen kunnen we onderscheiden?
1. materiaal ter ondersteuning van uitleg. Dit materiaal dient bij voorkeur ook in de thuissituatie te kunnen worden gebruikt (folders, brochures, Cd-rom’s, maar ook fysieke schaalmodellen, toilet etc.); Bij voorkeur zou gewerkt moeten worden met informatiemateriaal op maat.
2. oefen- en instructiemateriaal dat bij voorkeur ook in de thuissituatie kan worden gebruikt
3. toegang tot specifieke informatie m.b.v. internet en multimediatechnologie
4. overzicht van belangrijke en handige adressen (personen en organisaties)
5. personenoproepsysteem voor patiënten zodat deze zich relatief vrij binnen het AZG kunnen bewegen;
6. procesinformatiesysteem zodat hulpverleners onderling zicht hebben op elkaars activiteiten en planning
7. klapper/logboek waar patiënt informatie in kan verzamelen.
8. informatie over lopende trials en over informed consent
9. websites