Gevolgen van seksueel geweld en misbruik

Seksueel misbruik en geweld betreffen een heel scala van handelingen variërend van minder ernstig zoals het maken van seksueel getinte insinuaties tot zeer verregaande schendingen van de fysieke integriteit van de persoon, bijvoorbeeld verkrachting. Seksueel misbruik heeft vrijwel altijd een negatief effect op verschillende aspecten van de seksualiteit van degene die misbruikt is.

Om welke gevolgen gaat het?
Er zijn tal van gevolgen die een goed functioneren in de weg staan, zoals:
- verstoorde lichaamsbeleving
- negatief zelfbeeld;
- negatieve associaties bij seksualiteit
- seksuele disfuncties
- moeite met het toelaten van seksuele gedachten en gevoelens
- moeite met het uiten van en het overgeven aan gevoelens
- gebrek aan vertrouwen in de ander
- problemen met intimiteit
- een verstoorde beleving van het lichaam van een partner, met name de geslachtsdelen. 

Er zijn ook een gevolgen die hulpverlening ernstig kunnen bemoeilijken (zie ook traumatische voorgeschiedenis), zoals het seksualiseren van gedrag en problemen met het stellen en aangeven van grenzen.