Misbruik, geweld en verwaarlozing

Helaas hebben nogal wat mensen in hun leven te maken met een of andere vorm van misbruik of geweld. Zo worden bijvoorbeeld naar schatting 2 op 10 vrouwen en 1 op 10 mannen in hun leven slachtoffer van (matig tot ernstig) seksueel geweld. Misbruik en geweld betreffen een heel scala van handelingen,,die echter gemeen hebben dat ze een negatief effect op verschillende aspecten van de persoon en diens functioneren. In het contact is het daarom van belang hiermee rekening te houden.

Hoe doe ik dat?
Als sprake is van problematische voorgeschiedenis, is een nog zorgvuldiger benadering dan gebruikelijk noodzakelijk. Er zijn namelijk tal van mechanismen, waarlangs een goed functioneren kan worden geblokkeerd zoals:
- verstoorde lichaamsbeleving & negatief zelfbeeld;
- negatieve associaties bij bepaalde (neutrale) situaties;
- moeite met het toelaten/uiten van gedachten & gevoelens;
- gebrek aan vertrouwen & problemen met intimiteit;
- een verstoorde fysieke beleving .
Er zijn ook een gevolgen die hulpverlening ernstig kunnen bemoeilijken (zie ook traumatische voorgeschiedenis), zoals problemen met het stellen en aangeven van grenzen.