Ziekte & handicap

Problemen met bepaalde functies zijn vaak het gevolg van, of vormen parallelverschijnselen van, lichamelijke ziekten en handicaps. Op het moment dat iemand hulp zoekt, is de oorzaak-gevolg-relatie vaak niet meer precies te achterhalen, omdat inmiddels allerlei andere factoren zijn gaan meespelen. U zult dan ook meer in algemene zin rekening moeten houden met de invloed van ziekte op het gedrag van de ander.

Hoe doe ik dat?
Ziekten en handicaps kunnen allerlei gevolgen hebben op tal van aspecten van het functioneren invloed, maar van sommige aspecten zijn de gevolgen beter bekend dan van andere. Vanuit de seksuologie zijn bijvoorbeeld de volgende risicogroepen bekend:
Chronische ziekten:
Diabetes mellitus, Hypertensie, Status na hartaanval, AMI of angina pectoris, Astma, CARA, Reumatoaide artritis, AIDS, Colitis ulcerosa & M. Crohn
Aangeboren afwijkingen
Vrijwel alle aangeboren afwijkingen kunnen hetzij direct, hetzij indirect (stemmingsstoornissen, verstoring zelfbeeld etc.) een negatief effect hebben de seksuele functies.
Neurologische aandoeningen:
Multiple Sclerose, Dwarslaesie, Parkinson/ secundair parkinsonisme, Epilepsie, CVA, Traumatisch hersenletsel, Neuromusculaire aandoeningen, Dementie, Verstandelijke handicap
Oncologische aandoeningen: vrijwel alle vormen van kanker hebben hetzij direct (m.n. genitale kankers), hetzij indirect (stemmingsstoornissen, verstoring zelfbeeld etc.) een negatief effect op de seksuele functies.