Biologische factoren

Een van de domeinen waarin de oorzaken van (extra) problemen kunnen liggen, is de biologie. Het verdisconteren van de biologische, en daarmee doorgaans onveranderlijke, grondslagen van gedrag en de mogelijke risicofactoren daarin, is dan ook van cruciaal belang.

Hoe doe ik dat?
Van de vele biologische factoren die gedrag beïnvloeden, zijn de volgende doorgaans relevant:
1. Geslacht en gender;
2.Leeftijd en levensfase;
3. Algemene gezondheidstoestand, inclusief hormonale aspecten;het algeheel functioneren, en zeker bepaalde deeldomeinen, kunnen sterk worden beïnvloed door zaken als pijn, vermoeidheid etc.
4. Stemmingsstoornissen; wat voor de algemene gezondheidstoestand geldt, geldt ook vor de psychische component daarvan. Depressie, angst etc. kunnen iemands gedrag sterk kleuren.
5. Medicatie; sommige medicatie, bijvoorbeeld betablokkers, tranquillizers, anxiolytica en antidepressiva, heeft een negatief effect op het lichamelijk en psychisch functioneren. Voor een gedetailleerd overzicht, zie betreffende bijsluiters.
6. Ziekte en handicap.