Ouderen

Naarmate de mens een steeds hogere leeftijd weet te bereken, zal hij ook langer met gebreken en disfuncties moeten (leren) leven; ouderdom komt nu eenmaal met gebreken. Voor de hulpverlening betekent dit dat steeds meer ouderen zich zullen melden met diverse vraagstukken. Veel hulpverleners hanteren bewust of onbewust de norm dat ouderdom en bepaalde vormen van gedrag (bijv. vrijen, maar ook ambitieus of sportief zijn) niet samengaan. Los van de vraag of bepaalde functies veranderen, zal men als professional een neutrale en zorgvuldige benadering van ouderen dienen te betrachten.

Hoe doe ik dat?
Als professional houdt men bij senioren rekening houden met specifieke zaken als:
- de gevolgen van lichamelijke veroudering voor het functioneren;
- voor communicatie zijn horen en zien essentieel en juist deze functies kunnen bij ouderen (snel) achteruit gaan;
de hogere prevalentie van medicijngebruik onder ouderen
de invloed van psychogeriatrische problematiek
het feit dat sommige ouderen niet makkelijk over bepaalde aangelegenheden praten
- het feit dat met het ouder worden relatieproblemen kunnen ontstaan doordat er verschillen in vitaliteit en gezondheid ontstaan
- het gebrek aan privacy wanneer ouderen niet meer zelfstandig wonen, kan invloed hebben op alle aspecten van het leven.