Geslacht & gender

Op een aantal gebieden bestaan er relevante verschillen tussen mannen en vrouwen. Met name of men zich als man of vrouw ervaart (gender) bepaalt iemands gedrag op een aantal punten. Hoewel de overeenkomsten aanzienlijk groter zijn dan de verschillen, blijken vrouwen doorgaans vaker klachten of problemen te rapporteren dan mannen. Mogelijk is dit het gevolg van een grotere bereidheid om hulp in te roepen of een hogere lijdensdruk, al of niet het gevolg van verschillen in socialisatie en maatschappelijke positie. 

Welke aspecten zijn van specifiek belang?
Voor de hulp- en dienstverlening betekent aandacht voor het geslacht tevens rekening houden met:
- het verband tussen problemen en maatschappelijke positie;
- een mogelijke voorkeur voor een vrouwelijke dan wel mannelijke gesprekspartner;
- de wijze waarop klachten worden gepresenteerd en oplossingen worden geaccepteerd.