Helpen bij besluitvorming

Hoewel het hebben van een keuze zeker voordelen kent, stelt dit mensen ook weer voor (nieuwe) problemen. Behalve inhoudelijke of technische overwegingen spelen ook emotionele afwegingen een rol, waardoor het soms moeilijk is om tot een besluit te komen. Verwarrende emoties belemmeren niet zelden een rationele aanpak van het probleem en daarmee de besluitvorming. In deze situaties zal de voorlichting vooral het karakter moeten hebben van hulp bij besluitvorming.

Hoe doe ik dat?
U weet:
- hoe beslissingen werken d.w.z. aan welke wetmatigheden
  en principes
beslissingen onderhevig zijn;
- hoe u het nemen van beslissingen in een communicatief
  kader kunt gieten m.b.v.counselen;
- professioneel gebruik te maken van beschikbare hulpmiddelen.