Randvoorwaarden

Voorlichting is een complex proces dat vele doelen kent. Per doel kunnen andere actoren een rol spelen en/of andere logistieke voorwaarden relevant zijn.

Welke logistieke eisen kunnen we per voorlichtingsdoel stellen, uitgesplitst naar de diverse ruimtes?
1. Vergroten van kennis en inzicht
a. behandel- en gesprekskamers;
b. informatie-inloopcentrum; 
c. wachtruimte(s);
d. balie;
e. kamer voor patiëntvereniging(en); 
f. prothesenkamer;
g. ruimte voor internet/DVD/beeldplaat gebruik;
h. computerruimte voor psychosociale screening; 
i. gangen;
h. toiletten;
2. Overige voorlichtingsdoelen:
idem m.u.v. leren van vaardigheden (instrueren).
Voor instrueren zijn additionele eisen van kracht.