Betrokkenen bij voorlichting (kader oncologie)

Voorlichting is een interactief proces, waarbij verschillende actoren een rol spelen. Al deze actoren hebben tenminste hun eigen voorkeuren m.b.t de logistieke randvoorwaarden om de gestelde voorlichtingsdoelen te realiseren.

Welke actoren kunnen we onderscheiden?
1. De patiënt en diens naaste(n);
a. volwassen patiënten
b. partners en/of kinderen van volwassen patiënten,
c. kinderen met kanker
d. ouders van kinderen met kanker
e. broertjes, zusjes?
2. De hulpverleners:
a. specialist
b. verpleegkundige
c. nurse practitioner
d. voorlichter (in infocentrum)
e. de prikdienst
f. radiotherapie assistent
g. klinisch medebehandelaars:
* logopedist
* tandarts
* mondhygienist
* revalidatie-arts
* psycholoog
* maatschappelijk werker
* geestelijk verzorger
* health counselor
* fysiotherapeut
* dietist
* kapper/pruikenmaker
* huidtherapeut
* etc.)
3. Relevante derden:
a. lotgenoten
b. patiëntenverenigingen
c. therapiecentra: Behouden Huys, inloopcentra, thuiszorg, 
    hospice
d. overkoepelende organisaties: NFK, KWF