Begeleiding

Begeleiden is een vorm van behandelen, waarbij het psychologisch welbevinden en sociaal functioneren van degene die wordt begeleid als effectmaat worden gehanteerd. Begeleiden bouwt inhoudelijk voort op psychologische kennis en lijkt qua vorm sterk op voorlichting, vandaar ook beide begrippen vaak in een adem worden genoemd. 

Hoe doe ik dat?
Hoewel de accenten anders liggen, volgt begeleiden als proces de stappen, zoals die hier zijn uitgewerkt in het kader van het geneeskundig proces:
U doorloopt de volgende stappen:
a. kennismaking- en probleemoriëntatie;
b. diagnostiek; 
c. indicatiestelling; 
d. informed consent; 
e. behandeling; 
f. afsluiting.